FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Asymetria


asymetria

- nerovnomernos», nedostatok pravidelnosti, nepomer, nesúlad.

Vo vede je pojem asymetrie výsledkom poznania odchýlok od symetrieasymetria>