FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Analytickosť


analytickosť

- určiteľnosť pravdivosti vety nejakého logicky usporiadaného systému poznania, zafixovaného v bežnom jazyku alebo v odbornom vedeckom jazyku iba na základe pravidiel daného systému bez využitia mimojazykovych faktov ( L53;484).analytickosť>