FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Abiogenéza


abiogenéza (gr.)

- bezprostredný vznik organizmov z neživej hmoty za súčasných podmienok života na Zemi.