FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

700 Tis. pr. n. l.800 tis. pr. n. l. 600 tis. pr. n. l.

1 mil. pr. n. l. - 500 tis. pr. n. l.
- v tomto období žije Homo habilis, avšak niektoré jeho formy, ako napr. Sinantropus, Maueranthropus a i. prežívali ešte ďalej až do obdobia pred 300 tis. rokov