FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

40 Mil. pr. n. l.45 mil. pr. n. l. 35 mil. pr. n. l.

65 mil. pr. n. l. - 2 mil. pr. n. l./1,8 mil. pr. n. l.
- tre»ohory

40 mil. pr. n. l.
- maximálna intenzita vrásnenia v západných Alpách (stredný a vrchný eocén)