FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

19681967 1969

1968
- Československo január - august: Pražska jar
- Československo: okupácia vojskami Varšavskej zmluvy
- Viedeň: 14. medzinárodný filozofický kongres
- založený Rímsky klub; prvým prezidentom A. Peccei

-----------
20. stor.
1969