FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

19631962 1964

1963
- hojne sa začína číta» a preklada» C. Lévi-Straussova kniha
Anthropologie structurale (1958)
- Mexico City sa koná 13. medzinárodný filozofický kongres.

-----------
20. stor.
1964