FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

196020. stor. 1961

1960
- vyčlenenie sa informatiky ako samostatnej základnej vedy
- nové impulzy vo výskume F. Nietzscheho: E. Fink "Nietzsches Philosophie", M. Heidegger "Nietzsche" (2 zv.)

-----------
20. stor.
1961