Ing. František Gyárfáš, PhD.

Stránka mojich predmetov

Stránka bola presunutá

Stránku nájdete na adrese:

https://dai.fmph.uniba.sk/~gyarfas


Na novú stránku by Vás mal webový prehliadač automaticky presmerovať do 10 sekúnd.

Dôležité upozornenie

Stránka používa platný certifikát podpísaný Certifikačnou autoritou UK, no aj napriek tomu Vám Váš prehliadač môže brániť vstupu na stránku. V takomto prípade je nevyhnutné, aby ste danému certifikátu potvrdili výnimku.