Základy (Úvod do) teórie programovania

(Igor Prívara, Dušan Guller)Učebné texty (.ps): ztp.ps, ztpsmall.ps

Ďalšie texty (.pdf): ztp-zbierka.pdf

Nové materialy (.pdf): ZTP-2004-sch1.pdf

                                       ZTP-2004-sch2.pdf

                                       ZTP-2004-sch3.pdf

                                       ZTP-2004-spr1.pdf

                                       ZTP-2004-spr2.pdf

                                       ZTP-2004-spr3.pdf

                                       ZTP-2004-spr4.pdf

                                       ZTP-2004-sem1.pdf

                                       ZTP-2004-sem2.pdf

                                       ZTP-2004-sem3.pdf

                                       ZTP-2004-sem4.pdf

                                       ZTP-2004-sem41.pdf

                                                          


Podmienky na zápočet a skúšku:

Maximálny počet bodov: 250 (semester 100, skúška 150)

Semester:

1. písomka (programové schémy) 30b.

2. písomka (správnosť programov) 30b.

3. písomka (sémantika) 30b.

aktivita pri tabuly, doma, na písomke  10b.

dolný limit 60b.

Na prvom skúškovom termíne sa bude písať aj opravná písomka, ktorou si študent v
oddôvodnenom prípade môže opraviť jednu semestrálnu písomku.

Skúška bude písomná

maximálny počet 150b.

dolný limit 70b.

Užitočné linky: zbierka

Finálne výsledky:

tab07.xls

Modifikované 18.2.2008


Staršie výsledky:  tab05.xlstab04.xls