Expertné systémy (CLIPS) - ON-LINE VÝUČBA

 

Expertné systémy - základná časť

 

Prvé dve cviká sú jednoduché dátabázové aplikácie a sú na zahriatie (nemusíte všetko riešiť ak Vas to nudí iba zopár posledných).

EX03-04 ukazujú, že rekurzia sa dá simulovať v produkčných systémoch, a teda aj backward chaining pomocou forward chaining-u v CPLIPS-e. To delenie na for a back-ward chaining je len z hladiska programátorskej intencie, na symbolickej úrovni generovania nových faktov/podcieľov ide o totožný proces. Preto ani tvorcovia CLIPS-u nepotrebovali za potrebné dorobiť backward chaining.

EX05 obsahuje jednoduché kombinatorické úlohy ako ofarbenie planárneho grafu (mapy) a problém N dám na šachovnici.

EX06 zase jednoduchú UI úlohu o misionároch a kanibaloch

EX07-08 sa venujú jednoduchému plánovaniu akcií/krokov robotka.

Ak to všetko zvládnete naprogramovať, myslím, že získate počiatočný pohľad ako programovať veľké ES. To sa fakt nedá hneď bez skúšania jednoduchších produkčných systémikov.
P.S. Prosím každého, kto má záujem absolvovať on-line prednášku, aby mi poslal tzv. prihlasovací mail a ja som mal na neho kontakt. Každý týžden od Vas očakávam aktívnu odozvu: vyriešenie aspoň 5 prikladov, ktoré neboli vyriešené v súboroch .sol. Poslať mailom. Ďakujem. 


Zadania cvičení:

EX01.CLP
EX01-lecture.CLP
EX02.CLP
EX02-lecture.CLP
EX03.CLP
EX03-lecture.CLP
EX04.CLP
sorts-lecture.CLP
EX05.CLP
EX05-lecture.CLP
EX06.CLP
EX07.CLP
EX08.CLP
EX08-lecture.CLP
Užitočné linky:

PREDNÁŠKY

Fuzzy expert systems

Version 6.24 of CLIPS

USER GUIDE


Expertné systémy - doplňujúca časť

 

Milí študenti. Máte pripravených osem nových projektíkov, ktoré sú pokračovaním cvičení z predmetu ES. Vašou úlohou bude počas semestra vyriešiť aspoň 3 z nich.

Hodnotenie:
Tri uspokojivé riešenia A, dve C, jedno D alebo E podľa náročnosti.

Konzultácie buď mailom alebo osobne piatok 13:10-16:20 na I28.


Zadania tém:

TH01.CLP
TH02.CLP
TH03.CLP
TH04.CLP
TH05.CLP
TH06.CLP
TH07.CLP
TH08.CLP


(last modified 18.10.2020)