FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Z

Zssr

ZSSR = Zväz sovietskych socialistických republík = Sovietsky zväz

- štát utvorený 30. 12. 1922 uznesením 1. všezväzového zjazdu sovietov. Zanikol 19. 8. 1991. Na jeho mieste sa utvorilo Spoločenstvo nezávislých štátov. Jeho oficiálnou ideológiou bol marxizmus-leninizmus.

-------
ZSSR>