FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Z

Zlo morálne (leibniz, g. w.)

zlo morálne ( Leibniz, G. W.)

- zlo (13), ktorého existenciu pripúšťa/dovoľuje Boh (13), pretože bez neho by nemohla existovať cnosť (13).