FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Z

Zhodnosť (geometria)

zhodnosť ( geometria)

- vlastnosť geometrických útvarov, ktoré možno premiestniť tak, aby sa navzájom kryli, kongruencia.