FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Z

Zameranosť

zameranosť

- nevedomý, subjektívne priamo nepociťovaný spôsob vnímania, ktorý vzniká na základe predchádzajúcej skúsenosti indivídua ( L571;239).