FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Z

Zaľadnenie štvrtohorné

zaľadnenie štvrtohorné

- zväčšený rozsah ľadovcov na Zemi v švrtohorách ako dôsledok ochladenia podnebia. V pleistocéne sa niekoľkokrát opakovalo, chladnejšie obdobia s maximálnym rozšírením ľadovcov ( glaciály) striedali miernejšie ( interglaciály). Povrch Zeme bol zaľadnený oveľa viac ako v súčasnosti aj ako počas treťohôr.