FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Z

Základ duše

základ duše nem. Seelengund

- najvnútornejšia, najhlbšia podstata duše, ktorá ju uschopňuje prijímať božskosť. Pojem základu duše vypracúvala nemecká mystika, najmä majster Eckhart.