FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Sprįva
Zoznam W

Wundt, w. - zoznam ¾iakov

Wundt, W. - zoznam ¾iakov

Nemecko:
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Kirschmann, A. Lipsko
Kraepelin, E. Mnķchov
Krueger, F. Lipsko
Klpe, O. Wrzburg, Mnķchov
Lange, L. Tbingen
Marbe, K. Wrzburg
Meumann, E. Hamburg
Mnsterberg, H. Freiburg, Harvard
St"rrig, G. W. Bonn
Wirth, W. Lipsko

Belgicko:
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Thiéry, A. Louvain

Dįnsko:
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Lehmann, A. Kodaņ

Francśzsko:
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Bourdon, B. Rennes
Henri, V. Sorbonne

Grécko:
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Voreas, Th. Atény

Poµsko:
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Mahrburg, A. Var¹ava
Witwicki, W. Var¹ava

Rusko:
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Bechterev, V. Kazaņ, Petrohrad

©vajčiarsko:
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Drr, E. Bern
Lipps, G. F. Zrich

Taliansko:
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Fr"bes, J. Gregorianum
Kiesow, F. Turķn

USA:
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Angell, F. Cornell, Stanford
Cattel, J. McK. Pennsylvania, Columbia
Gale, H. Minnesota
Hall, G. S. John Hopkins, Clark
Judd, C. H. Chicago
Pace, E. A. Catholic
Patrick, G. T. W. Iowa
Pintner, R. Columbia
Scott, W. D. Northwestern
Scripture, E. W. Yale, Viedeņ
Stratton, G. M. California
Tawney, G. A. Beloit
Titchener, E. B. Cornell
Warren, H. C. Princeton
Witmer, L. Pennsylvania
Wolfe, H. K. Nebraska

Veµkį Britįnia:
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Smith, W. G. Aberdeen, Edinburgh
Spearman, C. Londżn