FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam W

Wimmer, f. m.

Wimmer, Franz Martin (1942 - )

- rakúsky filozof, ktorý skúma otázky filozofie dejín a teórie písania dejín filozofie.