FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam W

Weischedel, w.

Weischedel, Wilhelm (1905 - 1975)

- nemecký filozof, žiak M. Heideggera. Weischedel sa niektorými svojimi prístupmi k modernej kultúre blíži k postojom frankfurtskej školy. Svet konca 20. stor. sa mu javí presiaknutý nihilizmom, skepsou, odporom k zodpovednosti a autoritám. Weischedel hľadá východisko v rozvrhnutí novej etiky, ktorá sa opiera o rekonštrukciu hodnôt kresťanskej morálky.

-----------------
Weischedel, W.>