FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Vzťah vlastnícky

vzťah vlastnícky

- vzťah medzi ľuďmi ako indivíduami vyplývajúci z ich pomeru k vonkajším predmetom prírody, najmä výrobným prostriedkom ( L421;755).