FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Vzťah medziosobnostný

vzťah medziosobnostný

- subjektívne prežívaný vzťah medzi ľuďmi, ktorý sa objektivne prejavuje v charaktere a spôsoboch medziosobnostnej interakcie, t. j. vo vzájomnom pôsobení ľudí pri ich spoločnej činnosti a styku.