FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Vz»ah medziµudský

vz»ah medziµudský

- v psychológii: vz»ah medzi dvoma alebo viacerými osobami; rozliąuje sa:

vz»ah medziµudský primárny
a
vz»ah medziµudský sekundárny

( L571;236).