FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Vz»ah logický

vz»ah logický

- reprezentácia vz»ahu medzi indivíduami, medzi triedami indivíduí, medzi indivíduami a triedami indivíduí atď. ( L646;393).