FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Vznik slovakistiky

vznik slovakistiky

- v pravom zmysle slova začína sa až A. Bernolákom ( L534;388).