FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Vznik - odkazy

vznik - odkazy

druhy/príklady vzniku

genéza

okolnosť

podmienka
predpoklad
príčina

tvorba

vývin
vznikanie