FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Vzduch - názory naň

vzduch - názory naň

vzduch (Anaximandros)-E

vzduch (Anaximenes)