FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Vzdialenos»

vzdialenos»

- dĺľka čiary spájajúcej dve miesta alebo dva predmety; priestor medzi dvoma miestami alebo predmetmi ( L211;344).