FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Význam logický

význam logický

- dôležitý významový útvar, ktorý tvorí ten význam slova alebo ten konštituent významu slova, od ktorého závisí správnosť usudzovania.