FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Význam - zmena

význam - zmena

Uvádza sa viacero druhov zmien významu, napríklad vzhľadom na predmetnú oblasť, ktorej sa význam týka, sa rozlišuje zúženie významu, rozšírenie významu, presun významu, ... (cf. L171;12).