FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Vývoj vedy (filozofia súčasná)-e

vývoj vedy ( filozofia súčasná)-E

E1.
V súčasnej filozofii rozlišujeme: 1. idealistickodialektické koncepcie vývinu vedy, 2. transcendentalistické koncepcie vývinu vedy, 3. pozitivistické koncepcie vývinu vedy a 4. historicko-sociologické koncepcie vedy. (cf. L83;122-124)