FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Výtvor umelecký nedielový

výtvor umelecký nedielový

- výsledok umeleckej činnosti bez tvarovej fixácie, napr. predbádzané hudobné dielo, inscenácia drámy, orálny literárny prejav ( L665;34).