FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Výrok totoľnostno-pravdivý

výrok totoľnostno-pravdivý

- vyrok, výraz alebo formula logického kalkulu, ktorá je pravdivá pri akých- koµvek významoch pravdivosti ich premenných. Totoľnostno-pravdivostnými výrokmi sú napr. zákony formálnej logiky ( L53;522).