FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Výrok (leibniz, g. w.)-ei

výrok ( Leibniz, G. W.)-EI

EI1
"Leibniz ... spoznal rozdiely medzi existenčnými výrokmi (výroky formy 'x existuje') a subjekt-predikátovými výrokmi, ale tieto rozdiely nevedel ... podať systematicky." ( L72;269)