FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Výrok jednoduchý (logika výroková)

výrok jednoduchý ( logika výroková)

- je výrok (výr. logika), ktorý neobsahuje zloľky, ktoré by samy boli výrokmi ( L332;93).