FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Výrok hypotetický

výrok hypotetický

- v tradičnej logike: spojenie vyrokov, v ktorom dva vyroky sú navzájom spojenené logickou konštatou "ak, ... tak". Hypotetický sa nazýva tento výrok preto, lebo druhá časť výroku je podmienená jeho prvou casťou. Formu hypotetického výroku ma prevažná časť prírodných zákonov. V predikátovej logike sa zapisuje pomocou všeobecného kvantifikátora výrokových funkcií a implikácie:

(\-/) [G(x) -> H(x)].

Príklad: Pre všetky x platí: Ak x je kov, tak z toho vyplýva, že x je elektricky vodivé.