FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Výraz zložený

výraz zložený

- sled znakov utvorený podľa skladobných pravidiel ( L327;22).