FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Výraz počtový jednoduchý

výraz počtový jednoduchý

- počtový výraz, ktorý obsahuje iba jeden počtový výkon, napr. 4.2, 3 + 5, 6 - 4 atď. ( L1375;22).