FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Výraz počtový - odkazy

výraz počtový - odkazy

algebra
aritmetika

jednočlen

matematika
mnohočlen

rovnosť
rovnosť (matematika)

sčítanie

vyčíslenie počtového výrazu
výkon počtový
výraz algebraický
výraz počtový jednoduchý
výraz počtový zložený