FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Výraz molekulárny

výraz molekulárny

- výraz, ktorý obsahuje ako svoje súčasti výrazy, ktoré sú samé taktieľ výrazy, napríklad

(p /\ q) -> r

( L646;383).