FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Výraz - entity jeho relevantného kontextu

výraz - entity jeho relevantného kontextu

jazyk
názov
slovo
význam
znak