FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Vymedzenie

vymedzenie

- určenie niečomu presných hraníc, presné vyznačenie, ohraničenie; stanovenie rozsahu pôsobnosti alebo platnosti.