FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Výklad vecný

výklad vecný

- opis charakteristických znakov a vlastností pomenovanéhgo predmetu, resp. pojmu, vlastnosti alebo deja ( L534;482).