FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Výchova (read, h.)

výchova ( Read, H.)

- napomáhanie vývoja všetkého individuálneho v každej ľudskej bytosti a súčasne uvádzanie takto rozvinutej individuality do súladu s organickou jednotou spoločenskej skupiny, ku ktorej indivíduum prináleží. V tomto procese má základnú dôležitosť estetická výchova. Základom výchovy má byť umenie ( L1011; 17, 21-22).