FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Výchova (aristoteles)

výchova ( Aristoteles)

- paideia - rozumové vzdelávanie a mravná výchova ( L1253;221).