FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Výber pracovníkov personálny

výber pracovníkov personálny

- veµmi významný krok podnikateµskej činnosti spočívajúci v postupe výberu pracovníkov na konkrétne pracovné miesta ( L216;174).