FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Vročenie

vročenie

- údaj o čase ( roku), v ktorom niečo vzniklo; (v publikácii) údaj o roku vydania ( L211;174).