FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Vrchol

vrchol

- v ekonómii: fáza hospodárskeho cyklu nasledujúca po expanzii a predchádzajúca recesii.