FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Vonkajšie (teória systémov)

vonkajšie ( teória systémov)

- to, čo existuje mimo celku či systému, za jeho hranicami. To, čo existuje mimo systému, čo ho obklopuje, nazýva sa jeho prostredím. Niekedy sa rozlišuje medzi okolím systému ako takým jeho vonkajškom, ktorý naň bezprostredne vplýva, a prostredím, ktoré na daný systém vplýva sprostredkovane, cez okolie ( L65;360).