FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Voltairianizmus

voltairianizmus (podľa Voltaira)

- ideovo-politické prúdy a náboženská slobodomyseľnosť v druhej polovici 18. stor. a začiatkom 19. stor. odvolávajúce sa na Voltairovo učenie.